Personvernerklæring

Dette er personvernerklæringen til Claricell Pharma AS.
Erklæringen forklarer hvordan vi samler inn og behandler personopplysninger.

Hvem er vi?

Vi er Claricell Pharma AS, les gjerne med informasjon om oss her.

Personopplysninger – Hvem er behandlingsansvarlig?

Claricell.no, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Den behandlingsansvarlige har det øverste ansvaret for å sikre at all behandling og håndtering av personopplysninger skjer i samsvar med gjeldene lovgivning. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer dette frem under hvert enkelt punkt i denne erklæringen. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret.

Erklæringen inneholder informasjon om dine rettigheter ved lagring av personopplysninger gjennom et kundeforhold hos Decrusto.no, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger i henhold til gjeldende personvernlovgivning.

Hva er personlopplysninger, hvorfor samler vi den inn og hvorfor? 

Handel

For å gjennomføre et kjøp på Claricell.no trenger vi følgende kontaktinformasjon:

 • Fornavm og etternavn
 • Postadresse
 • Mobiltelefonnummer
 • E-postadresse

Dette er nødvendig for å kunne sende din bestilling til riktig leveringsadresse, holde deg oppdatert med ordrebevegelsene samt kontakte deg dersom det skulle være behov i henhold til dine ordre.

Vi er pålagt å oppbevare ordreinformasjon i forbindelse med regnskapsføring, avgiftshåndtering og eventuell garanti-/returhåndtering. Denne historikken slettes etter ti år. Vi oppbevarer også IP-adressen som er benyttet ved bestilling av sikkerhetshensyn.

For forskjellige formål kan vi trenge andre personopplysninger. Hvilke personopplysninger og formålet med disse er beskrevet her i personvernerklæringen.

Kontaktskjemaer

Ved henvendelser via kontaktskjemaer lagrer vi informasjonen du oppgir i skjemaet:

 • Navn
 • Telefonnummer
 • E-post
 • Eventuell melding
 • IP adressen henvendelsen opprettes fra

Dette for å kunne behandle kontakthenvendelsen og hjelpe deg på best mulig måte.
Ingen av opplysningene lagres med mindre du huker av for godkjenning av dette i forbindelse med skjemautfylling.

Cookies / Informasjonskapsler 

Informasjonskapsler eller «Cookies» er små tekstfiler som lagres på din enhet når du laster ned en nettside. Disse brukes vanligvis til å forbedre din brukeropplevelse og huske hvem du er, slik at du forblir innlogget.

Formålet med informasjonskapsler er å gi nettsiden grunnleggende funksjonalitet som sesjonshåndtering, analyse, personalisering og markedsføring.

Her kan du se en oversikt over informasjonskapsler som brukes på Claricell.no.

De fleste nettlesere aksepterer automatisk cookies. Du kan alltid velge å ikke akseptere en informasjonskapsel ved å endre datamaskinens innstillinger til å avvise “cookie” eller til at du må godkjenne en “cookie”, men dette kan begrense utvalget av funksjonene som er tilgjengelige. Innstillingen er å forstå som et samtykke dersom den er slik at brukeren uttrykker aksept for bruk av cookies. Dette gjelder også dersom nettleseren er forhåndsinnstilt for aksept.

Hvem deler vi informasjonen din med?

For å sikre oss at behandlingen av opplysninger hos oss skjer på en sikker måte, er det kun ansatte i Claricell Pharma AS som har tilgang til informasjonen du gir oss.  Tilgangen til informasjon er sikret med tilgangskontroll.

Vi vil ikke avsløre, selge, distribuere, leie ut, lisensiere, dele eller videresende opplysninger eller personlig informasjon til noen tredjepart andre enn de som har avtale og leverer tjenester til Claricel Pharma AS, med mindre vi har et uttrykkelig samtykke fra deg til det.

Claricel Pharma AS har inngått avtale med ulike distribusjonspartnere, som distribuerer våre nyhetsbrev og annen markedsføring. Distribusjonspartnerne er:

 • EasyWeb Norge AS – leverandør av nettbutikk / hosting og digital markedsføring
 • BK Logistikk – 3. parts logistikksenter
 • VISMA – Systemleverandør ERP
 • Facebook – leverandør av digitale tjenester
 • Google – leverandør av digitale tjenester
 • Mailchimp – leverandør av nyhetsbrev.

Vi vil ikke dele personopplysninger med våre distribusjonspartnere i større utstrekning det som er nødvendig for å fullføre formålet, for eksempel utsending av nyhetsbrev.

EasyWeb Norge AS har kontraktfestet at våre leverandører eller partnere ikke kan bruke eller oppgi dine personopplysninger til andre formål uten tillatelse.

Databehandlere og overføring av opplysninger til utlandet

Claricell Pharma AS har inngått avtale med følgende databehandlere:

 • EasyWeb Norge AS – leverandør av nettbutikk / hosting og digital markedsføring
 • BK Logistikk – 3. parts logistikksenter
 • VISMA – Systemleverandør ERP
 • Facebook – leverandør av digitale tjenester
 • Google – leverandør av digitale tjenester
 • Mailchimp – leverandør av nyhetsbrev.

Claricell Pharma AS sinde nettsider er p.t. plassert på servere i Norge.

Dersom opplysninger overføres innenfor EU/EØS-området, vil vi sørge for at EU-forordningen om personopplysninger i forbindelse med databehandling og landsspesifikke lover om databeskyttelse følges. Hvis vi formidler personopplysninger til en tredjepart som befinner seg utenfor EØS-området, vil vi forsikre oss om at overføringen skjer i samsvar med EU-forordningen om personopplysninger. Dersom informasjon overføres til USA, vil vi fortrinnsvis benytte «Privacy shield»-sertifiserte virksomheter.

Hvor lenge lagrer vi opplysninger om deg?

Hvis du legger igjen en kommentar, blir kommentaren og informasjon om kommentaren lagret på ubestemt tid. Dette er for at vi kan gjenkjenne oppfølgingskommentarer og godkjenne dem automatisk i stedet for å legge dem i en kø der de må godkjennes manuelt av en redaktør.

For brukere som registrerer seg på dette nettstedet (dersom denne muligheten eksisterer), lagres det også personopplysninger som de oppgir i brukerprofilen sin. Alle brukere kan se, redigere og slette sine egne personopplysninger når som helst (bortsett fra brukernavn). Nettstedets administratorer kan også se og redigere denne informasjonen.

Hvordan sikrer vi opplysningene?

Claricell Pharma AS har etablert regler og rutiner for beskyttelse av personopplysninger og personvern.

Hvis vi behandler «ikke personlig identifiserbare opplysninger» kombinert med «personlig identifiserbare opplysninger» (for eksempel ditt navn kombinert med geografisk beliggenhet) vil den samlede informasjonen behandles som personlig identifiserbare opplysninger. Hvis vi innhenter eller formidler sensitive personopplysninger, bruker vi anerkjente metoder for å beskytte informasjonen.

Dersom vi formidler dine personopplysninger til en tredjepart, vil vi forsikre oss om at det finnes ordninger og avtaler som sikrer opplysningene og forhindre at tredjeparten bruker personopplysningene til andre formål enn det som er avtalt.

Vi skal bruke alle rimelige forsiktighetsregler for å påse at våre medarbeidere, databehandlere og tredjeparter som har tilgang til opplysninger om deg, har adekvat informasjon for å sikre at de bare behandler disse opplysningene i samsvar med denne erklæringen og våre forpliktelser etter personvernlovgivningen.

Dine rettigheter

Alle personer som spør har rett til informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet i følge personopplysningsloven. Claricell Pharma AS har gitt informasjonen i denne erklæringen.

Hvis Claricell Pharma behandler personopplysninger om deg, har du rett til innsyn i egne opplysninger.  Dersom personopplysningene er uriktige, ufullstendige eller det ikke er adgang til å behandle dem, kan du også be Claricell Pharma AS rette eller slette opplysningene. Vennligst kontakt oss.

Vi behandler og lagrer ikke opplysninger om deg lenger enn nødvendig for det tiltenkte formålet eller for det som kreves i henhold til inngåtte avtaler og ikke utover lovens rammer. Vi sletter personopplysninger når en bruker gir beskjed om at han/hun ikke lenger ønsker å benytte tjenesten.

Håndhevelse av denne personvernerklæringen

Claricell Pharma AS kan benytte opplysningene vi samler om deg når vi har grunn til å tro at det er nødvendig å identifisere, kontakte, eller ta rettslige skritt mot personer eller selskaper som kan skade deg, oss, eller andre. Vi kan også avsløre din informasjon når vi mener loven krever det.

Samtykke, lovvalg og verneting

Denne Personvernerklæringen gjelder for alle brukere av våre nettbutikk, eller de som er i et kundeforhold med oss. Vi krever at brukere aksepterer å overholde erklæringen som en del av vår relasjon.

Ved å bruke våre nettsider aksepterer du at dine personopplysninger kan behandles i samsvar med denne Personvernerklæringen, herunder overføres til databehandlere og tredjeparter som beskrevet i erklæringen.

Claricell Pharma AS er underlagt norsk lov. Du samtykker i at eventuelle tvister skal behandles av domstol i Norge i samsvar med lovene i Norge, med mindre annet følger av preseptorisk lokal rett.

Endringer i erklæringen

Claricell Pharma AS forbeholder seg retten til å endre eller oppdatere Personvernerklæringen. Alle endringer er gjeldene fra de legges ut, og vil omfatte informasjon samlet inn fra den datoen så vel som eksisterende informasjon oppbevart av Claricell Pharma AS. Du kan finne ut når disse retningslinjene sist ble revidert ved å se “Sist oppdatert” øverst på denne siden.

Kontaktinformasjon

Har har spørsmål, kommentarer til denne erklæringen eller hvordan vi behandler personopplysninger kan du kontakte oss på post@claricell.no.

Ønsker du at Claricell Pharma AS retter eller sletter dine opplysninger, eller du ønsker å få utlevert dine personopplysninger lagret av Claricell Pharma AS, så ta kontakt med oss på e-post